Distrito 08 - Basurto /Zorroza
BILBOKO ZIRKUITUA 2023

BILBOKO ZIRKUITUA 2023


¿Cuándo?
12 enero – 11 mayo

Ver programa

DANTZA PLAZETAN 2023

DANTZA PLAZETAN 2023


DANTZA PLAZETAN
¿Cuándo?
29 enero – 31 diciembre

Ver programa

MUSIKAUZO 2023

MUSIKAUZO 2023


Musika emanaldiak auzoetako txokoetan
¿Cuándo?
13 mayo – 29 junio

Ver programa

XII. CLOWN ZORROTZA

XII. CLOWN ZORROTZA


XII. Clown Zorrotza, espectáculos de humor.
¿Cuándo?
6 mayo – 8 mayo

Ver programa

KULTURA AUZOZ AUZO

KULTURA AUZOZ AUZO


¿Cuándo?
23 junio – 26 junio

Ver programa

X. Clown Zorrotza

X. Clown Zorrotza


Distrito 8 2-3 de junio Parque del Ferial
¿Cuándo?
2 junio – 3 junio

Ver programa